Trả Lời Thư Tín: Chủ Nhật 27 tháng 10,2019

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

      DLSN27102019-bis Thu tin

You May Also Like