NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Bs. Nghiêm Hữu Hùng (2)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN26102019bis PV

You May Also Like