Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn nhà báo Nguyễn Vũ Bình

Thưa quý thính giả, tham nhũng đã trở nên kim chỉ nam cho cán bộ cs tại mọi cấp, mọi lãnh vực và là ung nhọt nhức nhối bất trị cho kẻ cầm quyền bất lực hiện nay. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Vũ Bình qua sự phân tích về “Cơ chế đẻ ra tham nhũng”.

      PVan14102019bis

You May Also Like