Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney (tiếp theo)

Phỏng vấn LS Lưu Tường Quang (Phần 2)

Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney, Australia, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện, về sự kiện đảng CSVN đã bán đứng chủ quyền dân tộc qua luật dẫn độ giữa Việt Nam và Hoa Lục, vừa được Bắc Kinh công bố mới đây.

      PhongVan24092019

You May Also Like