Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney

Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney, Australia, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện, về sự kiện đảng CSVN đã bán đứng chủ quyền dân tộc qua luật dẫn độ giữa Việt Nam và Hoa Lục, vừa được Bắc Kinh công bố mới đây.

      PVan23092019bis

You May Also Like