Câu Chuyện Thời Sự : Buổi trao đổi giữa Đặc Phái Viên Thái Hòa với ông Chánh Trị Sự Hứa Phi

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Đặc Phái Viên Thái Hòa với ông Chánh Trị Sự Hứa Phi – thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

      PVan20092019bis

 

You May Also Like