Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Luật sư Lê Công Định Cách Mạng Tháng 8 (tiếp theo)

Kính thưa quý thính giả, điều mà đảng CSVN rêu rao là “Cuộc cách mạng tháng 8” thật sự chỉ là một tấn tuồng lừa gạt lịch sử. Và công cuộc chống Pháp giành độc lập vào năm 1945 trên thực tế là của nhiều đảng phái yêu nước và của toàn dân, không phải chỉ của đảng CSVN. Mời quý thính theo dõi tiếp cuộc trao đổi sau đây giữa Hồng Phúc của đài ĐLSN và Ls. Lê Công Định từ Hà Nội. (Tiếp theo)

      PVan27082019

You May Also Like