Bình Luận: Không Lùi Bước Ở Bãi Tư Chính

Trước đại họa mất nước, toàn dân chỉ còn một chọn lựa duy nhất. Đó là xóa bỏ độc tài Hán nô CSVN để xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên hầu liên kết với Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ khác, chặn đứng Trung cộng bá quyền. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyễn Ngọc Chu với tựa đề: Không Lùi Bước Ở Bãi Tư Chính sẽ được Song Thập trình bày, và đây cũng là tiết mục để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      BLuan15082019bis

Không lùi bước ở bãi Tư Chính

Phải khẳng định rằng hiện nay không ai có mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam ngoài Trung quốc. Và cũng chưa ai lấy được lãnh thổ Việt Nam ngoài Trung quốc. Từ đó mà xác định rằng Việt Nam không có kẻ thù nào ngoài Trung quốc.

Chính sách thân CHND Trung Hoa từ 1950 đã đưa nước ta vào bước ngoặt số phận, dẫn đến những đại họa đớn đau không muốn nhắc lại ở đây – vì đã thành quá khứ. Trong số đó có tổn thất dứt day hàng thế kỷ là mất đi một phần lãnh thổ trên đất liền và trên biển đảo cho Trung quốc.

Trung quốc đã công khai tiến hành nhiều năm cuộc chiến tranh xâm lược lãnh thổ Việt Nam trên đất liền và trên biển đảo. Và hiện nay nhờ tiềm lực kinh tế và lực lượng hải quân ngày càng lớn mạnh mà Trung quốc hung hăng đẩy mạnh chiến dịch gặm nhấm biển đảo.

Bồi đắp đảo nhân tạo để biến thành lãnh thổ trên biển. Quân sự hóa để làm căn cứ chiến tranh và kiểm soát vùng trời vùng biển.

Lấn chiếm biển đảo của các nước lân cận. Biến biển quốc tế thành biển riêng của mình. Trung quốc đang ngang ngược chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Hành động mới đây nhất của Trung quốc là ngang nhiên đưa tàu đến Bãi Tư chính của Việt Nam để thăm dò địa chất. Không chỉ thế, ngang ngược hơn, Trung quốc tuyên bố Bãi Tư chính là của Trung Quốc và kết tội Việt Nam xâm phạm quyền chủ quyền của Trung quốc. Như vậy Trung quốc đã công khai xâm lược Bãi Tư chính của Việt Nam.

Để mất Bãi Tư chính, Việt Nam sẽ mất thêm lãnh thổ nữa cho Trung quốc. Bởi vậy, nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay của Lãnh đạo Việt Nam là không để mất Bãi Tư chính.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG MẤT BÃI TƯ CHÍNH?

Những biện pháp tác nghiệp không thể đề xuất công khai ở đây. Nó phải xếp hàng trong sách lược bí mật của những người đứng đầu nhà nước. Những người đó chịu trách nhiệm về sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc. Họ phải dồn tâm trí, tinh lực, cho vấn đề cấp thiết quan trọng này. Những giải pháp cho Bãi Tư chính phải là mối lo đêm ngày không ăn không ngủ của các Lãnh đạo Việt Nam hiện nay chứ không phải là điều gì khác.

Không chỉ Bãi Tư chính, mà Trung quốc sẽ còn trắng trợn xâm lược thêm những vùng biển đảo khác của Việt Nam. Để chống lại tiến trình xâm lược gậm nhắm của Trung quốc, dứt khoát phải tuân thủ mấy nguyên lý sau đây như là các sách lược tiên quyết.

 1. MUỐN KHÔNG MẤT THÊM LÃNH THỔ THÌ PHẢI THOÁT TRUNG

Chủ trương cầu hòa, thân Trung quốc, để cầu mong Trung quốc không xâm chiếm lãnh thổ là một chủ trương mê muội.

Càng thân Trung quốc càng phụ thuộc vào Trung quốc. Càng phụ thuộc vào Trung quốc càng bị Trung quốc chèn ép. Càng bị Trung quốc chèn ép càng buộc phải để cho Trung quốc gặm nhấm lãnh thổ.

Cầu xin Trung quốc nương tay là sách lược đớn hèn chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại.

Phép biện chứng và lý thuyết tập hợp bày cho ta kế sách ngược lại.

 1. Nép vào Trung quốc là biến thành Trung quốc.
 2. Không muốn Trung quốc chiếm thêm lãnh thổ thì phải đứng tách hẳn ra khỏi Trung quốc.
 3. Phải tâm luôn luôn niệm rằng, càng đứng xa Trung quốc thì càng tăng khả năng không bị Trung quốc thâu tóm.
 4. Đứng xa không có nghĩa là thù địch.
 5. Đứng xa không có nghĩa là đối đầu.
 6. Đứng xa có nghĩa là ít liên quan đến kinh tế – không phụ thuộc vào kinh tế.
 7. Đứng xa có nghĩa là ít liên quan đến chính trị – không phụ thuộc vào chính trị.
 8. Đứng xa có nghĩa là ít liên quan đến quân sự – không phụ thuộc vào quân sự.
 9. Đứng xa có nghĩa là ít liên quan đến dân số – khộng bị đồng hóa dân số.

Hiểu cho đúng phép “ĐỨNG XA” thì tự khắc biết phải làm gì.

 1. MUỐN THOÁT TRUNG THÌ PHẢI THOÁT CHÍNH MÌNH

Đất nước chúng ta đang đứng trước những hiểm họa lớn. Những hiểm họa này có thể quy thành hai nhóm NỘI XÂM và NGOẠI XÂM, mà kết cục làm cho Dân tộc Việt suy yếu, bị phụ thuộc vào Trung quốc và từ đó bị Trung quốc chèn ép ngày càng thêm trầm trọng, dẫn đến mất lãnh thổ từng phần cho Trung quốc. Những hiểm họa này mọi người dân thường Việt Nam – từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, không ai không thấy.

Ai cũng nhìn thấy họa NỘI XÂM phát sinh từ thể chế. Làm cho mình không mạnh lại phụ thuộc vào kẻ NGOẠI XÂM cũng nguyên do từ thể chế. Cho nên, muốn thoát khỏi hiểm họa NỘI XÂM và NGOẠI XÂM thì phải thoát khỏi vòng kim cô tư tưởng người nước ngoài mà chúng ta đang tự đeo vào.

Chừng nào mà chúng ta không tự giải phóng chính mình, chưa độc lập tư tưởng, thì chừng đó Việt Nam còn phụ vào Trung Quốc.

Phải khẳng định rằng, hiện nay không ai có mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam ngoài Trung quốc. Và cũng chưa ai lấy được lãnh thổ Việt Nam ngoài Trung quốc. Từ đó mà xác định rằng Việt Nam không có kẻ thù nào ngoài Trung quốc.

Một thể chế mới cùng một chính sách mới về ngoại giao và quốc phòng mới có thể cứu Việt Nam không mất dần thêm lãnh thổ cho Trung quốc./.

Nguyễn Ngọc Chu

You May Also Like

Leave a Reply