Đất Nước Đứng Lên: Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc

Kính thưa quý thính giả, bọn Ba Đình đã ban phát quyền lợi cho công an và quân đội làm giàu, hòng đàn áp dân và án binh bất động trước sự xâm lăng của giặc phương Bắc để biến VN thành một chư hầu dễ thu tóm nhất. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:” Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyần phương Bắc” của Vũ Đông Hà qua sự trình bày của Khánh Ngọc.

      DNDLen13082019

Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc.

Trong hệ thống quyền lực của Ba Đình, công an và quân đội là 2 bộ phận có thể quyết định số phận chính trị của bộ phận chóp bu. Nếu công an là “thanh kiếm, lá chắn” bảo vệ chế độ thì quân đội có thể là hiểm hoạ dẫn đến một cuộc đảo chánh mà bất kỳ tên độc tài nào cũng phải quan tâm đến viễn ảnh đen tối đó.

Chính vì vậy mà ngoài 2 chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng đã chiếm giữ luôn 2 ghế Bí thư Quân ủy Trung ương và Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Đối tượng của “thanh kiếm, lá chắn” là ai?

Đó chính là toàn bộ nhân dân Việt Nam và bất kỳ kẻ nào đi ngược với ý đảng đều bị xếp vào thành phần thù địch. Nguyễn Phú Trọng phải bảo đảm công an thực hiện vai trò duy nhất đối với đối tượng duy nhất này.

Đối tượng của quân đội là ai? 

Trên nguyên tắc, đó là mọi thế lực ngoại bang có ý đồ xâm chiếm hay làm nguy hại đến an nguy quốc gia. Nguyễn Phú Trọng phải kiểm soát được thái độ và ứng xử duy nhất của quân đội đối với đối tượng xâm lược duy nhất là Tàu cộng hiện nay. Thái độ đó là im lặng, án binh bất động.

Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Tịch kiêm Bí thư quân ủy Quân đội và Ủy viên Thường vụ Công An đã gầy dựng nên bản chất rõ ràng nhất của QĐ và CA và từ đó trở thành bản chất của chế độ: (Quân đội) Hèn với GIẶC và (Công an) Ác với DÂN.

Dưới mắt nhìn của quân xâm lược phương bắc, công an là bộ phận để bảo vệ bộ máy quyền lực của chư hầu, nhưng cũng là lực lượng để trấn áp mọi công dân Việt Nam yêu nước đứng lên bảo vệ chủ quyền. Do đó, công an csVN đã trở thành một cánh tay nối dài phục vụ cho mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc.

Đối với Bắc Kinh hay bất kỳ thế lực ngoại bang nào, sức mạnh chính của Việt Nam chống lại xâm lăng là quân đội. Khi quân đội nằm trong tay thái thú họ Nguyễn với quyền hạn của một Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang thì quân đội đã trở thành một cánh tay… liệt theo ý muốn của Bắc Kinh. Thái độ của Nguyễn Phú Trọng kéo theo thái độ của toàn bộ quân đội CSVN trong vụ Bãi Tư Chính là một thí dụ điển hình mới nhất.

Nắm quyền kiểm soát Công an và Quân đội là ưu tiên hàng đầu trong bộ máy độc tài. Đối với một tên độc tài vừa muốn giữ quyền lực vừa là tay sai; và đối với bá quyền có mưu đồ xâm lược thì kiểm soát quân đội có ưu tiên cao hơn. Do đó, Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm tay sai của Bắc Kinh phải bằng mọi giá nắm đầu quân đội qua ba hướng chính: (1) mua chuộc để thu phục sự trung thành, (2) làm biến chất quân đội, và (3) loại trừ ảnh hưởng của “lực lượng thù địch” trong quân đội.

Cả 3 hướng này đã được thực hiện vào sáng 8/8/2019 tại Hà Nội khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đưa ra những quyết định “về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thưc hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.” 

Thực chất đây là kết quả của những thương thảo nhằm mua chuộc nhau bằng cách một lần nữa chính thức hóa những đặc ân và quyền lợi mà phía quân đội được hưởng. Đó là:

– Tái khẳng định chủ trương cho quân đội làm giàu là chủ trương đúng đắn. Chủ trương làm giàu này được che đậy bằng những mỹ từ “quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế”. Nhưng không chỉ dừng lại ở chủ trương (có thể áp dụng trong một khoảng thời gian), nó được nâng cấp để trở thành “một trong những chức năng cơ bản đã trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.”

Rõ ràng thành phần tay sai của Bắc Kinh đã vừa mua chuộc quân đội vừa âm mưu làm biến chất quân đội, làm bại liệt chức năng duy nhất của quân đội là bảo vệ đất nước.

– Thanh trừng và loại bỏ những “thế lực thù địch” – tức là phe đối nghịch trong quân đội, đã từng thao túng và đang nắm giữ đa số các dịch vụ làm giàu của quân đội bằng cách “tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng… kiên quyết thu hồi đất đối với các hợp đồng liên doanh, liên kết hết thời hạn hoặc sai phạm, không hiệu quả… xử lý nghiêm các sai phạm, đảm bảo đúng người, đúng pháp luật, không có vùng cấm. Những trường hợp vi phạm chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định…”

Nguyễn Xuân Phúc đã được phân công để trao quà cho phe Quân đội. Món “quà” cụ thể nhất dành cho quân đội mang hai bản chất – hèn với giặc và ham làm giàu – lần này là: Đất. Đi đôi với món quà này là điều kiện phải loại bỏ những thành phần không phò “phe ta” trong nội bộ quân đội. Cả 2 được gói gọn như sau:

TT Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phải hoàn chỉnh các văn bản để các tập đoàn kinh tế quốc phòng được sử dụng đất quốc phòng… Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ, giữ ổn định tình hình quân đội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. 

Khi Công an là “thanh gươm” chém dân và “lá chắn” ngăn chận lòng yêu nước, khi “Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, là một trong những chức năng cơ bản đã trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam” thì rõ ràng tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng và đám đàn em đã biến VN thành một chư hầu dễ thu tóm nhất cho quan thầy Bắc Kinh.

Và chúng đang làm việc này rất tốt!

Bọn Ba Đình đã ban phát quyền lợi cho công an và quân đội làm giàu, hòng đàn áp dân và án binh bất động trước sự xâm lăng của giặc phương Bắc để biến VN thành một chư hầu dễ thu tóm nhất.

Vũ Đông Hà

You May Also Like

Leave a Reply