BÀN NGANG TÁN DỌC: Đã Có Đảng Và Nhà Nước Lo

 

BÀN NGANG TÁN DỌC: Đã Có Đảng Và Nhà Nước Lo

TC xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN và Tàu chệt vào VN buôn ma túy tổ chức đánh bạc, phá hoại xã hội Viet Nam.

      BNTDoc02082019bis

You May Also Like

Leave a Reply