Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Luật sư Lê Công Định (Tiếp theo)

Sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi buổi phóng vấn LS Lê Công Định phần hai do Phóng viên Hồng Phúc thực hiện.

      Phongsu31072019bis

You May Also Like

Leave a Reply