Phóng Sự: Bá Cơ – Đại Nhạc Hội gây qũy cứu giúp những thương phế binh VNCH

Kính thưa quý thính giả, trong nhiều năm nay, các hội đoàn kết hợp cùng đồng bào ở hải ngoại đã tổ chức đại nhạc hội, nhằm gây qũy cứu giúp những thương phế binh VNCH, đang sống lây lất tại quê nhà, dưới sự kỳ thị, phân biệt đối xử, truy bức của nhà cầm quyền csVN. 

Mời qúy thính giả theo dõi qua sự tường thuật của Bá Cơ sau đây.

      PhongSu23072019

You May Also Like

Leave a Reply