Câu Chuyện Thời Sự: Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Hồng Phúc

Với mục đích bẻ gẫy ý chí đấu tranh của những người đối kháng, cs VN đã thi hành một chính sách ngược đãi vô cùng khắc nghiệt và vô nhân đạo đối với các TNLT đang bị giam cầm. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thúy Hạnh do phóng viên Hồng Phúc thực hiện sau đây…..

      DLSN10072019bis PV

You May Also Like

Leave a Reply