ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN: Người Việt hôm nay cần chủ động cho một cuộc cách mạng từ lòng dân tộc

Thưa quý thính giả, đã đến lúc toàn dân Việt vùng lên đạp đổ trật tự chính trị Mác Lê toàn trị và xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho đất nước VN. Qua chuyên mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài: “Người Việt hôm nay cần chủ động cho một cuộc cách mạng từ lòng dân tộc” của Hoàng Minh Phú, sẽ được Nguyên Khải trình bày.

      DNDLen01072019bis

Người Việt hôm nay cần chủ động cho một cuộc cách mạng từ lòng dân tộc

Hoàng Minh Phú

Để thay thế cuộc cách mạng chủ nghĩa, đấu tranh giai cấp, do tập đoàn Việt Cộng chủ xướng, đã thất bại  và đang tan rã từng mãnh, Việt Nam hôm nay cần có một cuộc cách mạng khác, toàn diện, dân chủ và phát xuất từ lòng dân tộc,

Kể từ khi vua Hùng dựng nước cho đến nay, dân Việt đã  nhiều lần vùng lên với những cuộc cách mạng chống ngoại xâm từ phương Bắc, đó là những cuộc khởi nghĩa chống lại quân Tàu xâm lược, vào những thế kỷ trước. Đến thế kỷ thứ 19-20 lại có cuộc cách mạng chống thực dân, chống phát xít. Nhưng khi thực dân và phát xít thua cuộc, chấp nhận trả lại độc lập cho nhân dân Việt Nam, thì bị tập đoàn Việt Cộng dàn dựng một cuộc cướp chính quyền chớp nhoáng từ tay nhân dân, mà sau đó họ gọi là cuộc cách mạng.

Khi chấm dức đệ nhị thế chiến, kinh tế Pháp gặp khó khăn, Nhật đầu hàng đồng minh, và trả độc lập cho Việt Nam, nhưng sau đó VC cấu kết với các thế lực ngoại bang chia đội đất nước thành hai miền Man, Bắc, để sau này VC luôn rêu rao cho rằng đó là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhưng ai cũng biết Việt Cộng cướp chính quyền trong tay nhân dân, từ một chính phủ mới vừa thành lập sau khi kết thúc chiến tranh, chính phủ mới chưa được định hình vững chắc.

Cũng từ ngày đó Việt Cộng đem chủ nghĩa độc tài CS, áp đặt lên toàn miền Bắc và họ đẫy mạnh cuộc cách mạng vô sản, đấu tranh giai cấp, theo chủ trương của CS Nga, Tàu. Việt Cộng hô hào, xách động và đấu tố nhân dân một cách dã man,  trong đó có cải cách ruộng đất, cải cách tư sản, nhằm đưa dân chúng  đến bần cùng, đồng thời nỗ lực đưa quân đội xâm chiếm Miền Nam Việt Nam, vi phạm hiệp định Geneve. Việt Cộng  đặt cho đoàn quân xâm lược ấy là quân cách mạng, nhưng thật sự đó chỉ là đoàn quân cướp, chả có gì là cách mạng cả, hành động cướp này đã lộ rõ sau ngày 30/4/1975.

Trong khi đó phần đất còn lại là Miền Nam nước Việt, thì được tái lập theo thể chế Dân Chủ, sau khi vua Bảo Đại thoái vị. Với sự lãnh đạo của một chính quyền Cộng Hòa Tự Do, đời sống dân chúng dần dần ổn định, kinh tế bắt đầu phát triển. Cùng lúc đó chính phủ đệ nhất Cộng Hòa, phải nổ lực xây dựng quân đội đủ mạnh, để chống lại sự xâm lăng của quân VC từ phương Bắc, với sự viện trợ vũ khí của các nước CS Nga, Tàu và một số nước thân cộng khác .

Khoảng 9 năm của nền đệ nhất Cộng Hoà, chính phủ vừa phải xây dựng đời sống cho nhân dân,  vừa phải chống thù trong, giăc ngoài, nhất là những thành phần tay sai Việt Cộng ẩn núp trong các thế lực tôn giáo, trong học đường, trong giới báo chí. v.v.

Đúng vậy, Việt Cộng đã cướp được nước Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1975. Nhưng kể từ đó cái gọi là cách mạng vô sản theo chủ nghĩa xã hội do tập đoàn VC  tạo dựng,  đã và đang tan rã, vì chủ trương dối trá, ngạo mạn và tàn ác với dân tộc, của tập đoàn Tàu Ngụy này.

Để xây dựng lại tổ quốc với khí phách Việt Tộc, toàn dân cần nắm tay nhau đồng tâm làm một cuộc cách mạng dân chủ với ý chí toàn dân, quyết đập tan chế độ độc tài Cộng Sản, phi nhân, “hèn với giặc ác với dân”.

Làm thế nào để thể hiện đươc cuộc cách mạng toàn dân ấy?:

Theo tác giả Lê Minh Nguyên, xin trích:  “Trước hết cần phải phá bỏ và thay đổi ngay hệ thống chính trị đuơng thời, xây dựng lại cái khung sườn, và các định chế của một hệ thống hoàn toàn mới . Sự thay đổi này có tính cách dứt khoát và nhanh, từ khung sườn đến cung cách ứng xử. Nó đòi hỏi dân chúng phải cương quyết đứng lên thay đổi cái trật tự hiện tại của độc tài, đồng thời có sự nhận lãnh trách nhiệm, tận tâm hướng dẫn, của giai tầng trí thức. Đây là cách duy nhất khả dĩ còn lại hiện nay và các điều kiện để nó có thể xảy ra cũng đã gần hội đủ. Có thể nói dân tộc đang ở vào thời kỳ rạng đông của một cuộc cách mạng dân chủ và đang tiến đến Giờ G của sự thay đổi vận mạng dân tộc Việt”. (hết trích)

Toàn dân nghe chăng! Để mở đầu cho thời đại mới của lịch sử Việt Tộc, toàn dân phải cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, dưới sự lãnh đạo tất thắng của cách mạng dân chủ, phát xuất từ lòng dân tộc, toàn dân phải vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình chính trị thế giới và thực tiễn Việt Nam hiện nay, là sự thối nát của chế độ tà quyền CS  “hèn với giặc ác với dân”.  Toàn dân Việt hãy vùng lên dành lấy quyền sống và quyền làm người tự do.

You May Also Like

Leave a Reply