Câu Chuyện Thời Sự : Quang Nam phỏng vấn Ht. Thích Không Tánh, liên quan đến giải thưởng Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Quang NamHt. Thích Không Tánh, liên quan đến giải thưởng Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền mà Ngài là một trong hai người được bầu chọn.

      CCTSu23052019bis

You May Also Like

Leave a Reply