Bình luận: Nhu cầu kết hợp đấu tranh

“Kết hợp đấu tranh” là điều mà những ai quan tâm đến công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ CSVN đều ngày đêm khắc khoải. Thế nhưng, trong hơn 4 thập niên qua, lực lượng đấu tranh vẫn chưa tạo được việc kết hợp đấu tranh hiệu quả mong muốn. Đâu là những khó khăn và con đường trước mặt như thế nào? 

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hồng Ngự với tựa đề: “Nhu cầu kết hợp đấu tranh” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      BinhLuan03042019bis

Nhận thức được công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ CS độc tài toàn trị vô cùng khó khăn, gian khổ, nên ngay từ những ngày đầu, lực lượng đấu tranh của người Việt không chấp nhận chế độ CS đã chủ trương phải kết hợp theo đúng tinh thần câu ngạn ngữ “Một cây làm chẳng nên non; ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.

Trong quá trình gần 45 năm kể từ khi cuộc đấu tranh khởi phát, nỗ lực kết hợp này đã được thực hiện qua nhiều dạng thức.

Hoặc là sự nối kết các hệ phái của những đoàn thể chính trị kỳ cựu, mà vì hoàn cảnh lịch sử của đất nước, đã phải phân chia ra nhiều khuynh hướng.

Hoặc là sự kết hợp một số đoàn thể thành một tập hợp rộng lớn, được tổ chức khá chặt chẽ, thống hợp lãnh đạo, với các văn kiện căn bản chung.

Hoặc cũng chỉ là sự ngồi lại của nhiều loại đoàn thể, cả chính trị lẫn cộng đồng, để cùng góp sức thực hiện một số công tác cục bộ, đoản kỳ.

Cũng đã có một số trường hợp chỉ là những cuộc họp mặt, hoặc định kỳ, hoặc tùy nhu cầu, của đại diện một số đoàn thể để trao đổi tin tức, tình hình thời sự, v.v…

Và cuối cùng là dạng thức đồng thuận đứng tên chung trong một số thỉnh nguyện thư, hoặc tuyên cáo, thư ngỏ xác định lập trường về một biến động…

Các dạng thức kết hợp trên hiển nhiên đã đem lại một số thành quả. Ngoài việc thể hiện trong một chừng mực nào đó sự đoàn kết của lực lượng đấu tranh, chúng cũng đã đáp ứng được một số nhu cầu công tác đoản kỳ như tổ chức các cuộc biểu tình qui mô, thể hiện ý chí chung qua các thỉnh nguyện thư, tuyên cáo, v.v…

Thế nhưng, phải thành thật nhìn nhận rằng chúng chưa đáp ứng đúng mức nhu cầu đấu tranh thật sự, chưa tạo thành sức mạnh đủ để đẩy công cuộc đấu tranh đi tới. Nếu một số các đoàn thể đã ngồi lại thì sự ngồi lại này cũng không được lâu dài. Và nếu có một sự kết hợp nào đó thì cũng chỉ là hình thức, tạm bợ, đoản kỳ.

Việc kết hợp chưa đạt được kết quả mong muốn vì nhiều nguyên do.

Về mặt nội tại, các đoàn thể đấu tranh phát xuất từ nhiều thành phần, có quá khứ khác biệt và phương thức sinh hoạt cũng khác biệt. Vì vậy, rất khó dung hòa các khác biệt về quan điểm, chủ trương của nhau. Bên cạnh đó, trở ngại về địa lý, số đông lại không đấu tranh toàn thời, hạn chế phương tiện, nên việc gặp gỡ, thảo luận, trao đổi giữa các đoàn thể bị giới hạn.

Về mặt bên ngoài, đối phương luôn tìm cách đánh phá, “chọc gạy bánh xe”, tạo sự phân hóa, hiềm khích trong hàng ngũ đấu tranh.

Thế nhưng, dù đương đầu với nhiều khó khăn, trở ngại, công cuộc kết hợp giữa những tổ chức, đoàn thể và cá nhân có cùng quyết tâm loại bỏ chế độ CSVN vẫn phải tiếp tục thực hiện. Cần rút tỉa kinh nghiệm những cố gắng kết hợp trong quá khứ để định ra đường hướng và phương thức kết hợp khả thi và hiệu quả.

Trước hết, không nên đòi hỏi việc ngồi lại phải theo một dạng thức duy nhất, chặt chẽ và bao trùm tất cả. Trái lại cần quan niệm việc kết hợp có thể thực hiện uyển chuyển, tùy hoàn cảnh mà chặt chẽ hoặc nhẹ nhàng, lỏng lẻo.

Kế tiếp, cần quan niệm việc kết hợp nhiều đoàn thể là một hình thức “phân công thực hiện công tác” tùy theo khả năng, sở trường của mỗi đoàn thể, chứ không phải “góp gạo thổi cơm chung”, trong đó mỗi đoàn thể phải đóng một số lượng gạo ngang nhau!

Thêm nữa, cũng không nên đòi hỏi chỉ kết hợp các đoàn thể chính trị, mà cần mở rộng ra các loại đoàn thể, tổ chức khác như cộng đồng, xã hội, chuyên biệt (cựu quân nhân, giới trẻ, nhân quyền…).

Đồng thời, cũng không chỉ giới hạn trong phạm vi các tổ chức, đoàn thể, mà cần bao gồm cả các nhân sĩ, chuyên gia, v.v…

Nhưng quan trọng nhất, việc kết hợp dù với ai, đoàn thể nào và bằng dạng thức nào, cũng phải được thực hiện trên căn bản thành tâm, thiện chí, nhắm vào quyền lợi chung. Đồng thời, tiến trình thực hiện việc kết hợp đòi hỏi thời gian và công sức, thận trong, luôn vào thực chất hơn là phô trương.

Tóm lại, với tình hình đất nước ngày càng suy thoái, với quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cứu nguy tổ quốc, việc kết hợp đấu tranh với tinh thần mới và quan niệm mới chắn chắn sẽ mau chóng có kết quả. Và khi mà lực lượng đấu tranh đã thực hiện được việc kết hợp thì hành trình loại bỏ chế độ CS độc tài toàn trị xem như tiến được nửa đoạn đường./.

You May Also Like

Leave a Reply