CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Quang Nam và LS Võ An Đôn

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và Ls. Võ An Đôn, liên quan đến thư trả lời của Bộ Tư Pháp về khiếu nại của anh, vô cớ bị xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên.

      DLSN30112018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply