CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Quang Nam – Nguyễn Hữu Quốc Duy

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và anh Nguyễn Hữu Quốc Duy, người vừa được trả tự do sau 3 năm trong lao tù cộng sản. Vâng, xin nhường lời cho anh Quang Nam.

      DLSN29112018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply