Bình Luận: Nguyễn Phú Trọng theo Tập Cận Bình

Cái nhục của Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN là suốt đời chỉ biết làm tay sai cho kẻ đại thù phương bắc là Tập Cận Bình và Đảng CSTQ. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: “Nguyễn Phú Trọng theo Tập Cận Bình” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN07112018bis BL


Nguyễn Phú Trọng theo Tập Cận Bình

Ngô Nhân Dụng

Nguyễn Phú Trọng đang đi theo con đường Tập Cận Bình trong việc củng cố quyền lực. Nhưng Trọng còn học tập Bình ngay trong chính sách và hành động: Thứ nhất là tiêu diệt các thế lực đối nghịch trong đảng; Thứ hai là đàn áp dư luận của người dân, kiểm soát các mạng thông tin xã hội và đe dọa những người có ý kiến độc lập, ở trong và ngoài đảng. Tiêu biểu trong chuyện này là việc “thi hành kỷ luật với Giáo Sư Chu Hảo.”

Nguyễn Phú Trọng cũng theo gót Tập Cận Bình khi tìm cách nắm quyền chi phối guồng máy công an và quân đội. Ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã đàn áp những người bất đồng chính kiến ngoài đảng như khi bỏ tù Lưu Hiểu Ba, người đã công bố một chương trình dân chủ hóa Trung Quốc và được giải Nobel Hòa Bình. Nguyễn Phú Trọng cũng mở chiến dịch bắt bỏ tù các người tranh đấu ôn hòa đòi tự do dân chủ ở Việt Nam, từ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Tập Cận Bình kiểm soát dư luận trên các mạng xã hội thế nào thì Nguyễn Phú Trọng cũng làm theo, với đạo luật An Ninh Mạng.

Mới lên ngôi chủ tịch nước trong khi đã nắm trong tay guồng máy đảng với chức tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đánh ngay Giáo Sư Chu Hảo để thị uy những đảng viên đang muốn góp phần thay đổi xã hội và chế độ bằng thông tin, sách vở.

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng đã “đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Giáo Sư Chu Hảo” vì ông cựu thứ trưởng Bộ Khoa Học-Công Nghệ này đang gây “ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội.”

Nhà văn Nguyên Ngọc, 86 tuổi, đã tuyên bố rút ra khỏi đảng Cộng Sản ngay sau khi Chu Hảo bị tấn công. Vào đảng từ năm 1956, sau 62 năm làm đảng viên, ông Nguyên Ngọc xác định: “Chu Hảo là “một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ Sách Tinh Hoa của nhà xuất bản Tri Thức mà ông là giám đốc.”

Nguyên Ngọc và Chu Hảo đều là thành viên trong nhóm chuyên gia và trí thức độc lập “Viện Nghiên Cứu Phát triển IDS,” một tổ chức mà ông chủ tịch Nguyễn Quang A đã tuyên bố “tự giải tán” để chống chính sách bịt miệng của Nguyễn Tấn Dũng. Một ngày sau Nguyên Ngọc, 12 người khác cũng tuyên bố từ bỏ đảng Cộng Sản, như Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, cựu Đại Sứ Nguyễn Trung, 2 sĩ quan quân đội, một luật sư, một cô giáo, một kỹ sư, 3 tiến sĩ.

Nói thẳng hơn, nhà văn Nguyên Ngọc viết: “Tôi nhận thấy đảng… ‘tự diễn biến’ thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước.” Ông đã vạch mặt đảng Cộng Sản là một “lực lượng vô luân.” Và ông quả quyết: “Không lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình.”

Chúng tôi hoan nghênh hành động từ bỏ đảng Cộng Sản của các nhà trí thức trong nước. Nhiều độc giả Người Việt đặt câu hỏi tại sao các nhà trí thức đã chờ tới lúc này mới chính thức rút ra khỏi đảng Cộng Sản?

Nhưng chúng ta cần đặt mình vào chỗ đứng của những nhà trí thức sống dưới chế độ Cộng Sản. Họ được đào tạo trong môi trường “xã hội chủ nghĩa” mà Hồ Chí Minh đã họ và đem từ Nga, từ Tàu về áp dụng. Ngay từ đầu, giới trí thức Cộng Sản không được tập thói quen suy nghĩ độc lập.

Đầu thế kỷ 20, Phan Châu Trinh từ Pháp trở về nước, chấp nhận “thỏa hiệp” sống dưới chế độ thực dân và làm thân bầy tôi của triều đình nhà Nguyễn thối nát và ươn hèn; một chính quyền không khác gì đảng Cộng Sản bây giờ. Nhưng cụ Phan đã tận dụng thời gian cuối cuộc đời mình để làm 2 công việc: “Mở mang dân trí” và “Chấn hưng chí khí” giúp đồng bào.

Gần đây, giới trí thức ngoài đảng như các Luật Sư Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài cũng thỏa hiệp, chọn con đường tranh đấu “trong vòng luật pháp,” dù đó chỉ là những luật lệ bất công của một đảng độc tài chuyên chế. Họ cũng không khác gì Phan Châu Trinh xưa vẫn phải sống với luật lệ của thực dân Pháp và triều đình Huế hủ bại. Hành động trục xuất những người như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm, v.v…, cho thấy chế độ Cộng Sản bây giờ còn nhẫn tâm hơn thực dân Pháp.

Những nhà trí thức cam tâm vẫn làm đảng viên Cộng Sản cũng thỏa hiệp như vậy. Nhưng trong lòng, họ vẫn sẵn sàng từ bỏ đảng, như Nguyên Ngọc cho biết: “Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu…” Giọt nước làm tràn ly là những hành động của đảng Cộng Sản như trục xuất Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm, và “kỷ luật” với Chu Hảo. Giới đảng viên có học thức nhìn thấy rằng thái độ nhịn nhục đến cùng của họ sẽ trở thành vô ích. Dù chỉ nêu những ý kiến khác một chút, họ không còn được đảng Cộng Sản dung thứ nữa.

Con đường duy nhất cho các đảng viên Cộng Sản có lương tâm bây giờ là xé thẻ đảng, đốt thẻ đảng. Nhưng họ không thể làm công việc đó một cách âm thầm, thụ động. Họ phải đứng lên tố cáo tội lỗi của đảng Cộng Sản đối với dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Phú Trọng đang dò bước theo chân Tập Cận Bình nhưng Trọng cũng tỏ ra không dám đối đầu với giặc phương Bắc, trong khi Bình còn dám nuôi tham vọng giấc “Mộng Trung Quốc” đứng ngang hàng với Mỹ.

Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ đi quá đà khi tìm cách tiêu diệt hết những tiếng nói độc lập ngay trong đảng. Hậu quả là sẽ khiến dân Việt Nam hèn yếu, nhu nhược hơn để dễ bị Trung cộng nắm đầu!

Khi tìm cách bịt miệng những người có ý kiến khác như Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm, cho tới Chu Hảo, Nguyên Ngọc… Nguyễn Phú Trọng chỉ biết học các hành động chuyên chế mà không dám làm theo Tập Cận Bình đến nơi đến chốn!

Khi giới trí thức ôn hòa nhất cũng bị đàn áp, dân Việt Nam càng bị lừa dối và đàn áp hơn.

Nguyễn Phú Trọng đang mở đường cho Trung Cộng thôn tính nước Việt Nam!

You May Also Like

Leave a Reply