Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Phóng sự về Đại hội của CĐNVQGLBHK

Thưa quý thính giả, tuần này đài ĐLSN xin mời quý thính giả theo dõi buổi phóng sự về Đại hội của CĐNVQGLBHK vừa được tổ chức tại Garden Grove, nam California trong hai ngày 6 và 7 tháng 10 này.

      DLSN10102018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply