Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang phỏng vấn GS Phan Thông Hưng (phần cuối)

Thưa quý thính giả, tuần này đài ĐLSN xin mời quý thính giả theo dõi phần thứ cuối cuộc phỏng vấn GS Phan Thông Hưng Chủ tịch CĐNVTD tiểu bang Pennsylvania về những sinh hoạt hiện nay của CĐ và tương lai gần của VN
.

      DLSN03102018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply