Sinh Hoạt Cộng Đồng: Đằng Giang – GS Phan Thông Hưng

Thưa quý thính giả, tuần này đài ĐLSN xin mời quý thính giả theo dõi phần thứ nhì cuộc phỏng vấn GS Phan Thông Hưng Chủ tịch CĐNVTD tiểu bang Pennsylvania về những sinh hoạt tiêu biểu của CĐ này.

      DLSN26092018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply