Sinh Hoạt Cộng Đồng: phỏng vấn GS Phan Đông Hưng

Thưa quý thính giả, tuần này đài ĐLSN xin mời quý thính giả theo dõi phần thứ nhất cuộc phỏng vấn GS Phan Đông Hưng Chủ tịch CĐNVTD tiểu bang Pennsylvania về những điểm đặc thù của TB này.

      DLSN19092018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply