PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đằng Giang

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần Phóng Sự Cộng Đồng – về buổi chiếu phim Mẹ Vắng Nhà do các bạn trẻ tại San Diego phối hợp với VOICE tổ chức. Phần Phóng Sự này Đằng Giang thực hiện.

      DLSN13092018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply