Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang – LS Trịnh Hội


“Thưa quí thính giả, trong mục SHNVĐĐ hôm nay mời quí vị theo dõi cuộc phỏng vấn LS Trịnh Hội do Đằng Giang thực hiện, về lịch trình chiếu cuốn phim “Mẹ Vắng Nhà” ở nhiều nơi, trong công cuộc vận động tự do cho Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị giam cầm trong ngục tù của CS”

      DLSN05092018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply