Trả Lời Thư Tín 02.09.2018

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

      TLTT02092018

You May Also Like

Leave a Reply