Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang – nhà báo Lạc Việt

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa pv Đằng Giang và nhà báo Lạc Việt về sinh hoạt ở TB Vancouver Canada phần Ba sau đây:

      DLSN22082018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply