Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang – BS Đỗ văn Hội

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa pv Đằng Giang và BS Đỗ văn Hội CT HĐCH CĐNVQGLBHK về mục đích và hoạt động của Cộng Đồng NVLB.

      DLSN18072018bis SHNV

You May Also Like

Leave a Reply