Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang – CĐ Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa pv Đằng Giang và các lãnh đạo trong CĐNVQGLBHK về sự phối hợp hoạt động của Cộng Đồng NV lớn mạnh này với các Cộng đồng NV khác trên thế giới.

      DLSN11072018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply