Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang – BS Võ Đình Hữu

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa pv Đằng Giang và BS Võ Đình Hữu Chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐNVQGLBHK về sự hình thành của Cộng Đồng NV lớn mạnh nhất thế giới này.

      DLSN04072018bis SHNVDD

You May Also Like

Leave a Reply