Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: PV ÔngTừ Đức Tháo về sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại TB Oregon

Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi tiếp phần Ba cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và CT Từ Đức Tháo về sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại TB Oregon.

      DLSN20062018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply