Phỏng vấn ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ.

Thưa quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN có bài thứ nhất phỏng vấn ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Kính mời quý thính giả theo phóng viên Đằng Giang để nghe ông CT nói về tiểu bang này.

      DLSN30052018bis PV SHNV

You May Also Like

Leave a Reply