DANH NHÂN NƯỚC VIỆT

Kính thưa quý thính giả, một đặc điểm chung của mọi dân tộc trên thế giới là đều có một số huyền thoại hay huyền sử về nguồn cội và các bậc anh hùng của dân tộc. Dân tộc Việt cũng có nhiều huyền sử, trong đó huyền sử về Đức Thánh Gióng đã nhắc nhở con cháu về tinh thần dân tộc. Tinh thần này là sức mạnh trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.
Trong giai đoạn Tổ Quốc đang lâm nguy hiện nay, tinh thần này cần được thể hiện và phát huy mạnh mẽ để toàn dân Việt vùng lên giải thể chế độ cộng sản và chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Phù Đổng Thiên Vương” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN19052018bis Danh nhan

You May Also Like

Leave a Reply