Vua Đinh Tiên Hoàng

      DNNV12052018

Đinh Tiên Hoàng, tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh và nước Đại Cồ Việt trong sử Việt. Đại Cồ Việt là tên nước mở đầu cho thời kỳ độc lập, tự chủ sau gần 1000 năm Bắc thuộc.
Thời kỳ phục quốc của nước Việt, từ họ Khúc xưng làm Tiết độ sứ, tới Ngô Quyền xưng vương và đến Đinh Tiên Hoàng lên ngôi hoàng đế. Sau 2 vua nhà Tiền Lý xưng đế giữa thời Bắc thuộc bị thất bại trước họa ngoại xâm, 400 năm sau người Việt mới thực sự khẳng định vị thế của quốc gia, buộc cường quyền phương Bắc phải công nhận nước Việt là một nước độc lập.
Đinh Bộ Lĩnh sinh ngày 22/3/924 tại thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng. Cha là Đinh Công Trứ, nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ sử Hoan Châu. Đinh Công Trứ mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ về quê sống nương nhờ người chú ruột là Đinh Thúc Dự.
Từ thuở nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh đã tỏ ra là người có khả năng lãnh đạo chỉ huy, cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trong đám bạn đó, có Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ và Trịnh Tú là những người sau này cùng Đinh Bộ Lĩnh tạo nên sự nghiệp.
Năm 944, Ngô Quyền mất, anh vợ là Dương Tam Kha tự lập làm vua, xưng là Dương Bình Vương. Các nơi không phục, nhiều thủ lãnh nổi lên hùng cứ một phương và thường đem quân đánh phá lẫn nhau.
Năm 950, Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, lật đổ Dương Tam Kha giành lại ngôi vua. Sau đó Ngô Xương Văn đón anh trai là Ngô Xương Ngập về làm vua. Đến năm 954, Ngô Xương Ngập bị bệnh mà mất.
Năm 965, Ngô Xương Văn đi đánh thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình bị phục binh giết chết. Con của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Xí nối ngôi, nhưng quá suy yếu phải đưa quân về giữ đất Bình Kiều. Từ năm 966, bắt đầu hình thành 12 sứ quân, sách sử gọi là loạn 12 sứ quân.
Đinh Bộ Lĩnh tập hợp thanh niên ở vùng Hoa Lư, đầu quân trong đạo binh của sứ quân Trần Minh Công ở Thái Bình. Đinh Bộ Lĩnh cưới Trần Nương và trở thành con rể của Trần Minh Công. Khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh thay quyền, đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ thêm binh lính, chống nhà Ngô và các sứ quân khác.
Chỉ trong vòng 2 năm, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng 11 sứ quân khác, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương.
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, xưng là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng cho xây cung điện, thiết chế triều nghi, định phẩm hàm cho quan văn, võ. Phong cho Nguyễn Bặc là Định Quốc công, Đinh Điền là Ngoại giáp, Lê Hoàn làm Thập đạo Tướng quân, Lưu Cơ làm Đô hộ Phủ sĩ sư, Tăng thống Ngô Chân Lưu được ban hiệu là Khuông Việt đại sư, Trương Ma Ni làm Tăng lục, Đạo sĩ Đặng Huyền Quang được làm Sùng chân Uy nghi và phong cho con là Đinh Liễn là Nam Việt Vương.
Năm Canh Ngọ (970), đặt niên hiệu là Thái Bình. Đinh Tiên Hoàng cho đúc tiền đồng, là tiền tệ xưa nhất ở Việt Nam, gọi là tiền đồng Thái Bình. Nhà Đinh là triều đại đầu tiên đặt nền móng cho việc phát hành tiền tệ. Đồng tiền Thái Bình được đúc bằng đồng, hình tròn, lỗ vuông, có thể xâu thành chuỗi. Một mặt đúc bốn chữ “Thái Bình Hưng Bảo”, mặt sau có đúc chữ “Đinh”.
Đinh Tiên Hoàng có con trưởng là Đinh Liễn, nhưng ngài lại lập con út là Hạng Lang làm Thái tử. Vì vậy đầu năm 979, Đinh Liễn tức giận sai người giết Hạng Lang. Theo chính sử tháng 11 năm Kỷ Mão, một viên quan tên Đỗ Thích, mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo được làm vua nên đã giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn.
Đinh Tiên Hoàng mất năm 56 tuổi, làm vua được 12 năm, Lăng mộ ngài được xây tại Trường Yên.
*****
Gần 5 ngàn năm qua, lũ giặc phương Bắc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng xâm chiếm nước Nam và dân tộc Việt đã trải qua nhiều thời kỳ bị phương Bắc đô hộ. Sử sách gọi đó là những thời Bắc thuộc và chia ra 4 lần:
*Bắc thuộc lần thứ nhất: Từ năm 111 trước Công Nguyên đến năm 39 sau Công Nguyên, dưới triều nhà Triệu và Đông Hán. Thời kỳ này chấm dứt sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
*Bắc thuộc lần thứ hai: Từ năm 43 đến năm 543, dưới triều nhà Đông Ngô, Lưỡng Tấn và Nam Bắc Triều. Thời này chấm dứt sau cuộc đại thắng quân Lương của vua Lý Bí.
*Bắc thuộc lần thứ ba: Từ năm 602 đến năm 938, dưới triều nhà Tùy, Đường và Ngũ Đại. Chấm dứt nhờ vào chiến thắng trên sông Bạch Đằng của đức Ngô Quyền.
*Bắc thuộc lần thứ tư: Từ năm 1407 đến năm 1427, dưới triều nhà Minh. Thời kỳ này chấm dứt nhờ thắng lợi của đức Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn.
Hiện nay có thêm một thời kỳ mới, được xem như:
*Bắc thuộc lần thứ năm: Từ năm 1945, sau khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim. Thời này không biết đến bao giờ chấm dứt. Và thời này là thời kỳ đen tối nhất trong sử Việt qua những gì mà đảng cộng sản đã và đang gây nguy hại cho dân tộc, phản bội tổ quốc, đưa đất nước vào vòng nô lệ mới. Con dân nước Việt không thể không ngậm ngùi đau xót và cảm thấy nhục nhã đối với các bậc tiền nhân. Tội ác của Hồ Chí Minh và bè lũ cộng sản VN sẽ bị đưa ra phán xét trong một ngày gần đây.

Việt Thái

You May Also Like

Leave a Reply