Phỏng vấn Ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc châu (phần 3)

Cộng đồng Người Việt tại Úc đã được thành lập và lớn mạnh qua thời gian. Kính mời quý thính giả theo dõi phần ba buổi nói chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc châu như sau:

      DLSN18042018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply