“Mất Lòng Dân Là Mất Tất Cả!”

      DLSN05042018bisNDTQuyet

Phúc đi Úc, Trọng đi Tây, Ngân tới Hòa Lan với bị gậy xin ăn bọn tư bản “giẫy chết”, nhưng trớ trêu thay ở trong nước CSVN đang giẫy chết từng ngày. Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết của Lý Trần Công với tựa đề: “Mất Lòng Dân Là Mất Tất Cả!”, sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình.

You May Also Like

Leave a Reply