Phỏng Vấn Nguyễn Vũ Bình

      DLSN02042018bis PV 2

Kính thưa quý thính giả, hiện nay, biết bao người trong nước cũng như hải ngoại, thắc mắc không hiểu tại sao một chế độ phi nhân, gian dối, hèn với giặc, ác với dân, một chế độ phản dân hại nước như chế độ CSVN lại có thể tồn tại quá lâu đã hơn một nửa thế kỷ rồi. Phóng viên Thái Hòa đã nêu thắc mắc này với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh cho dân chủ tại Hà Nội. Kính mời Quý Thính Giả theo dõi cách giải thích của Nhà báo Nguyễn Vũ Bình.

You May Also Like

Leave a Reply