Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Đó Đây:

      SHNV21032018

Trong mục Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt đó đây hôm nay, mời quí thinh giả theo dõi tiếp phần 4, cũng là phần cuối cuộc trao đổi giữa phóng viên Đằng Giang và Trung Tá Trần Quốc Anh, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và vùng phụ cận về các sinh hoạt của cộng đồng này.

You May Also Like

Leave a Reply