Thời sự: Bút Tích của Linh Mục Bửu Đồng

      DieuVanNguyenKimDien

Thưa quí thinh giả, Sau cuộc thảm sát đồng bào Huế trong thời gian CS chiếm giữ thành phố này vào dịp Tết Mậu Thân 1968, các cuộc tìm kiếm để khai quật những hố chôn tập thể, việc nhận dạng ngưởi thân chỉ còn căn cứ vào áo quần, thẻ căn cước, khăn quàng…..trong số những người bị giết ấy, có linh mục Bửu Đồng, lúc ấy đang coi giáo xứ Sư Lỗ và An Truyển, quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. LM Bửu Đồng, thuộc dòng tộc Triều Nguyễn, ông nội của LM là Hường Thuyền, cháu nội vua Minh Mạng. Xác LM Bửu Đồng được tìm thấy ngày 8/11/1969, tại Phú thứ, chôn chung với LM Hoàng Ngọc Bang. Điều đáng nói là người ta đã tìm thấy bút tích sau cùng của LM giấu trong bao đựng kiếng, gốm hai bức thư ngắn, một gửi cho cha mẹ, và một gừi cho giáo dân của Ngài, một vài chữ không còn đọc được, nhưng nội dung chính gần như toàn vẹn. Đây là những lời trối trăn sau cùng, đầy lòng phó thác vào Thiên Chúa trước khi bị giết. Mời quí thinh giả nghe lại bài điếu văn của đức Tổng Giám Mục Philippe Nguyễn Kim Điền, đọc trong ngày cải táng hai linh mục tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, 12/11/1969 do Hướng Dương trình bày sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply