Tiết độ sứ Đinh Công Trứ

      DNNV17022018

Đinh Công Trứ là vị tướng có công giúp Dương Diên Nghệ và Ngô Quyền trong việc giành lại độc lập tự chủ cho nước nhà từ tay quân Nam Hán vào thế kỷ thứ 10.
Đinh Công Trứ quê quán ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
Thời Khúc Hạo cầm quyền cai trị Giao Châu từ năm 907 đến năm 917, Đinh Công Trứ là một trong những thuộc tướng nổi tiếng của Khúc Hạo, tương tự như Ngô Quyền. Năm 917, Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mỹ lên nối nghiệp. Đinh Công Trứ tiếp tục làm thuộc tướng cho Khúc Thừa Mỹ.
Năm 930, nhà Nam Hán đưa quân sang xâm lược nước Nam, bắt Tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ, đánh chiếm thành Đại La và giao cho Thứ sử Lý Tiến cai quản. Đinh Công Trứ cùng Ngô Quyền mang quân tiến ra Giao Châu bao vây và tấn chiếm thành Đại La.
Triều đình Nam Hán vội cử Thừa chỉ Trình Bảo đem quân sang cứu viện. Viện binh chưa kịp đến thì thành đã bị hạ, quân Nam Hán tan vỡ, tướng giặc là Khắc Trinh bị giết chết, Thứ sử Lý Tiến tháo chạy về nước.
Quân cứu viện của Nam Hán tiến vào đất Nam Việt, chưa kịp ổn định đã bị Dương Diên Nghệ đem quân tấn công tiêu diệt. Quân Nam Hán bị đánh bất ngờ nên rối loạn hàng ngũ và tan rã. Tướng Nam Hán là Trình Bảo bị giết tại trận.
Sau cuộc chiến này, Nam Việt trở thành một nước độc lập tự chủ, thoát khỏi ách cai trị của phương Bắc. Đinh Công Trứ giữ chức Thứ sử Hoan châu và đem quân Bắc tiến, đánh bại liên tiếp hai đạo quân Nam Hán. Thời gian sau, Ông từ trần vì bị bệnh. Con Ông là Đinh Bộ Lĩnh trở lại Hoa Lư khi nhà Ngô suy yếu. Đến năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp các sứ quân và trở thành vua Đinh Tiên Hoàng.
Trước năm 1975, hầu hết các thành phố lớn ở miền Nam đều có những con đường mang tên vị anh hùng Đinh Công Trứ. Và suốt một ngàn năm qua, trước khi cộng sản chiếm chính quyền tại miền Bắc, tại vùng đất Hoa Lư và nhiều nơi khác đều có những tượng đài hay đền miếu mà người dân xây dựng để thờ phượng và tưởng nhớ công ơn của một vị anh hùng có công chống giặc Nam Hán, giành lại nền tự chủ cho dân tộc Việt.
* * *
Trong suốt một ngàn năm bị giặc phương Bắc đô hộ, hàng hàng lớp lớp anh hùng hào kiệt của giòng giống Tiên Rồng đã đứng lên khởi nghĩa với khát vọng là khôi phục lại mảnh giang san của tiền nhân, thoát khỏi vòng đô hộ của dòng Hán tộc. Danh tướng Đinh Công Trứ cũng là một trong những vị anh hùng đã làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc Việt. Hào hùng hơn nữa là vị danh tướng này còn có một hậu duệ hiển hách là Đinh Bộ Lĩnh, người đã dẹp tan được tình trạng Thập nhị Sứ quân để thống nhất đất nước.
Lịch sử không có chữ “nếu”, nhưng nếu không có những con người như Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền và Đinh Công Trứ, có lẽ dòng Lạc Việt cũng bị người Tàu đồng hóa như các dòng Bách Việt khác từ một ngàn năm trước. Chính thế hệ Ngô Quyền và Đinh Công Trứ đã đặt nền tảng độc lập vững chắc cho các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần kéo dài 400 năm sau đó, cũng như đã đập tan dã tâm bành trướng của dòng Hán tộc xuống vùng Đông Nam Á.
Thế nhưng điều đáng buồn là một ngàn năm sau, mảnh giang sơn gấm vóc hiện nay lại bị giặc Tàu xâm lấn từng ngày và nguy cơ bị thôn tính toàn bộ đang trở thành hiện thực, mà bằng chứng là tập đoàn lãnh đạo cộng sản đã ký kết mật ước Thành Đô vào năm 1990, nội dung chấp thuận lộ trình biến VN thành một chư hầu của Hán tộc vào năm 2020.
Điều này có nghĩa là đến năm 2020, các đền thờ anh hùng dân tộc Việt từng “diệt Hán, sát Mông” hay “phá Tống, đuổi Minh”, sẽ bị phá hủy sạch sẽ theo lệnh của triều đình Tàu cộng. Ngay cả các bia mộ tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt – Hoa vào năm 1979 còn bị đục bỏ thì chuyện phá hủy đền thờ, dẹp tên đường hay xóa bỏ lịch sử Việt chắc chắn sẽ phải xảy ra.
Thế nhưng, không ai có thể xóa bỏ được tên tuổi của các vị anh hùng dân tộc, như Tiết độ sứ Đinh Công Trứ, trong tâm trí những người luôn mang dòng máu bất khuất của nòi giống Tiên Rồng./

Việt Thái

You May Also Like

Leave a Reply