Thái Hòa Phỏng Vấn LM Phan Văn Lợi, Phần 2

      PV13022018

Tối thứ hai vừa qua, Quý Thính Giả đã nghe phần một cuộc phỏng vấn Linh mục Phan Văn Lợi về cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân của Cộng sản Bắc Việt vào Huế. Mời Quý Thính Giả nghe tiếp phần hai cuộc phỏng vấn này, do phóng viên Thái Hòa thực hiện.

You May Also Like

Leave a Reply