Thái Hòa Phỏng Vấn Đỗ Thông Minh

      PV01022018

Tháng 11 vừa qua, CSVN đã tặng cho Thành phố Mimasaka ở Nhật Bản một bức tượng Hồ Chí Minh và đã khánh thành một khu gọi là “Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” tại một nơi trong thành phố để vinh danh tên sát nhân này. Vì thế cộng đồng người Việt hải ngoại đã vận động chữ ký phản đối để gửi lên giới lãnh đạo Thành phố Mimasaka. Phóng viên Thái Hòa đã liên lạc với Học giả Đỗ Thông Minh tại Nhật Bản để tìm hiểu sự việc.

You May Also Like

Leave a Reply