Thái Hòa Phỏng Vấn Ls. Nguyễn Văn Thắng

      PV25012018

Thưa quý thính giả, với chủ trương “nước Mỹ trước hết” và “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Tổng thống Donald Trump và Hoa Kỳ có vẻ coi nhẹ vấn đề nhân quyền đối với những quốc gia khác. Điều đó đã khiến cho nhà cầm quyền CSVN gia tăng đàn áp người dân trong nước mãnh liệt hơn. Mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi về đề tài này giữa phóng viên Thái Hòa với Luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng tại Houston TX.

You May Also Like

Leave a Reply