Trả Lời Thư Tín, 24.12.2017

      TLTT24222017

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện.

You May Also Like

Leave a Reply