Thái Hòa Phỏng Vấn Lê Anh Hùng

      PV20122017

Sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ bên Đức và vụ bắt Đinh La Thăng mấy ngày trước đây, Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi dưới chiêu bài chống Tham nhũng từ đó có thể phanh phui ra cả một hệ thống tham nhũng mà Nguyễn Tấn Dũng là đầu sỏ. Dư luận đang bàn thảo xem Nguyễn Tấn Dũng có bị Nguyễn Phú Trọng đem ra xử tội hay không. Về vụ này, phóng viên Thái Hòa đã có cuộc bàn luận với nhà báo Lê Anh Hùng.

You May Also Like

Leave a Reply