Thái Hòa Phỏng Vấn Đỗ Thông Minh

      PV06122017

Kính thưa Quý Thính Giả, ít lâu nay, dư luận bàn thảo rất sôi nổi về đề nghị cải tiến cách ký âm tiếng Việt của ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền. Phóng viên Thái Hòa của Đài Đáp Lời Sông Núi đã tiếp xúc với Học giả Đỗ Thông Minh, một người rất am hiểu về văn hóa và ngôn ngữ, để tìm hiểu nhận định của ông về sự việc này.

You May Also Like

Leave a Reply