Thái Hòa Phỏng Vấn Ls. Võ An Đôn

      PV02122017

Thái Hòa có buổi tiếp xúc với Ls. Võ An Đôn để tìm hiểu việc CSVN thông qua Luật Sư Đoàn tại Phú Yên tước giấy phép hành nghề của anh.

You May Also Like

Leave a Reply