Thái Hòa Phỏng Vấn LM Phan Văn Lợi

      PV16112017

Ngày 13/11 vừa qua, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại quốc nội có ra Tuyên bố về vấn đề tôn giáo vận của cộng sản. Để mọi người hiểu rõ tôn giáo vận là gì, Đài Đáp Lời Sông Núi đã có cuộc tiếp xúc với Linh mục Phan Văn Lợi, là một thành viên tích cực của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam để xin ông trình bày về chính sách tôn giáo vận của CSVN.

You May Also Like

Leave a Reply