Việt Nam Tuần Qua, 24.09.2017

      VNTQ24092017

Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Hoàng Ân Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nỗi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Hoàng Ân.

You May Also Like

Leave a Reply