Thái Hào Phỏng Vấn Paulus Lê Sơn

      PV20092017

Trước 1975, trong khi người dân Miền Nam Việt Nam được hưởng một chế độ tự do dân chủ và được sống rất thoải mái và sung túc, thì người dân Miền Bắc sống rất cực khổ. Nhưng Cộng sản miền Bắc luôn luôn tuyên truyền rằng chế độ VNCH của miền Nam là một chế độ xấu xa, người dân Miền Nam nghèo đói, đau khổ, cần được Miền Bắc giải phóng. Nhưng sau 1975, khi vào Miền Nam, người dân miền Bắc mới biết tất cả những tuyên truyền của cộng sản về Miền Nam là hoàn toàn láo khoét. Sự láo khoét đó đã được anh Paulus Lê Sơn, một người trẻ sinh ra tại Miền Bắc hiện đang sống tại Miền Nam, bầy tỏ với phóng viên Thái Hòa qua cuộc phỏng vấn sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply